• جراحی کیست مویی با لیزر

    استفاده از لیزر برای برداشتن کامل ضایعه در مراحل پیشرفته کیست مویی با لیزر میتوان بافت حاوی کیست را بطور کامل برداشت.این روش درعمل کیست مویی وسیع؛کیست مویی با سینوس های متعدد و کیست مویی عارضه دار استفاده میشود...
  • جراحی کیست مویی به روش باز

    این عمل با بی حسی موضعی و یا نخاعی و یا بیهوشی عمومی انجام میشود. در این روش، با ایجاد یک برش لوزی شکل کیست و منافذ آن را خارج می کنند و محل عمل بخیه نمی شود...
  • جراحی کیست مویی به روش بسته

    جراحی کیست مویی به روش بسته، پس از انجام بیهوشی عمومی و یا بی حسی از کمر خارج می شود ومی توانیم دو طرف زخم را با کمک بخیه های قوی و مناسب طوری به هم نزدیک کرده....
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed