• فیستول معقدی چیست؟

    فيستول مقعدي، که تقريبا هميشه به دنبال آبسه مقعدي ايجاد مي شود، تونل کوچکي مي باشد که غده مقعد را در محل ايجاد آبسه به پوست ناحيه باسن، در جايي خارج از مقعد متصل مي کند...
صفحه 4 از 4 < 1 2 3 4 >

Feed