• فیستول مقعدی

  فیستول یک ارتباط غیر طبیعی بین دو سطح اپی تلیال بدن می باشد . در مورد فیستول مقعدی (یا فیستول آنال)، دهانه خارجی این مسیر در پوست اطراف مفعد ( آنوس) و دهانه داخلی آن داخل مقعد( آنوس یا رکتوم) قرار دارد. در صورتیکه مسیر فیستول از میان عضله اسفنکتر ...
 • فیسور آنال

  فیسور آنال با یک شقاق یا زخم طولی در دیواره کانال مقعدی می باشد فسیورها معمولاً بعلت ترومای ناشی از عبورمدفوع بزرگ وسفت ویا لخت شدن کانال آنوس ثانویه به استرس واضطراب ایجاد میشود. سایر علل عبارتند از: تولد نوزاد، تروما واستفاده بیش از حد ملین ها با فیسورها با دفع دردناک مدفوع با سوزش وخونریزی مشخص می شود...
 • فیستول

  فیستول‌ مقعدی‌ عبارت‌ است‌ یک‌ لوله‌ یا راه‌ بسیار کوچک‌ که‌ از مجرای‌ مقعدی‌ به‌ پوست‌ نزدیک‌ دهانه‌ مقعد راه‌ می‌یابد. چرک‌ آب‌ گونه‌ از این‌ راه‌ به‌ بیرون‌ راه‌ می‌یابد و باعث‌ تحریک‌ پوست‌ ناحیه‌ می‌شود...
 • علل‌ فیستول

  از بین‌ رفتن‌ بافت‌ به‌ علت‌ گسترش‌ آبسه‌ زمینه‌ای‌
  گسترش‌ عفونت‌ ناشی‌ از پارگی‌ در مجرای‌ مقعدی‌
 • عوارض و درمان بیماری‌های التهابی روده

  با وجودی که استرس موجب بیماری‌های التهابی روده نمی شود، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که علائم این بیماری در اثر استرس بدتر می شود...
 • فیستول مقعد

  فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از ان چرک خارج میشود...
 • علت ایجاد فیستول چیست؟

  س از ایجاد ترشح در آبسه، ممکن است تونلی با اتصال غده مقعد به پوست در محل آبسه، ایجاد شود. در صورت بروز این امر...
 • علائم فیستول مقعدی

  علائم فیستول مقعدی:
 • علت ایجاد آبسه چیست؟

  آبسه به علت عفونت حاد غده کوچک مقعدد به دنبال ورود باکتری یا هرگونه جسم خارجی به بافت غده ایجاد می شود. برخی ...
 • علائم آبسه و فیستول چیست؟

  علائم این دو بیماری به صورت درد، گاهی همراه با تورم، که لزوما به علت حرکات روده نمی باشد. سایر علائم به صورت تحریک پذیری پوست اطراف مقعد...
صفحه 1 از 4 < 1 2 3 4 >

Feed