• تعریف شقاق

    زخم ناحیه مقعد را شقاق مفعد گویند.شقاق ممکن است در نقاطعی دیگر بجز مقعد نیز دیده شود مثلا در خانمها بعد از زایمان در بستان انها ممکن است ایجاد شود . شقاق در تمام سنین حتی شیرخواران ممکن است مشاهده شود...
  • انواع درمان شقاق مقعد

    معمولا یبوست واسهال طولانی و زور زدن streining زیاد در موقع دفع مدفوع و زایمان و استفاده طولانی از ملین ها عامل بروز شقاق مقعد است.
    از علائم فیشر یا شقاق مقعد نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Feed