• انواع درمان شقاق مقعد

    معمولا یبوست واسهال طولانی و زور زدن streining زیاد در موقع دفع مدفوع و زایمان و استفاده طولانی از ملین ها عامل بروز شقاق مقعد است.
    از علائم فیشر یا شقاق مقعد نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
Feed