• آپاندیس چیست؟

  آپانديس زائده اي لوله مانند به طول 3 تا 6 اينچ که از محل اتصال روده باريک و روده بزرگ خارج شده است. حتي اگر آپانديس در بدن داراي عملکرد مشخصي هم باشد هيچ کس نمي داند که آن چيست...
 • آپاندیسیت چیست؟

  انسداد آپانديس بوسيله مدفوع يا به هر دليل ديگري مي تواند منجر به التهاب آپانديس شود که آپانديسيت ناميده مي شود. آپانديسيت معمولا به سرعت و در عرض 6 تا 12 ساعت ايجاد مي شود. علائم آن ...
 • تشخیص آپاندیسیت

  آپاندکتومي تقريبا هميشه به صورت اورژانسي انجام مي شود. بنابراين تشخيص آپانديسيت معمولا به سرعت انجام شده و عمدتا بر اساس بررسي علائم و آزمايشات فيزيکي مي باشد...
 • روند عمل جراحی آپاندیس

  امروزه جراح مي تواند عمل جراحي آپاندکتومي را به دو روش انجام دهد: از طریق عمل باز یا از طریق تکنیک لاپاروسکوپی و...
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed